VIGTIG MEDDELELSE

Kære medlemmer

Resten af sæsonene er aflyst. I har alle modtaget e-mail fra Jørgen B. ang. bestyrelsens

beslutning. Den alvorlige situation udviker sig desværre dag for dag, og ingen ved hvornår det ender.

Det overvejes at afholde GF i slutningen af august måned. Men vi afventer situationen

og vil løbende informere om nye beslutninger. Dette gøres for at udvise rettidig omhu og for at beskytte alle.

Pas godt jer jer selv og hinanden.